EMPRESA

ÀREES DE NEGOCI

EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

Oferim solucions per a la instal·lació d’ascensors en qualsevol tipus de promoció d’edificis d’habitatges. Disposem d’un equip que l’assessorarà en l’ascensor que millor s’adapta a les seues necessitats, a més d’oferir-li flexibilitat absoluta per a adaptar-nos a les seues exigències.

GRANS PROJECTES

Edificis d’oficines, hotels, centres comercials i d’oci… projectes que requereixen solucions especials, per a les quals Ascensors Carbonell compta amb tecnologia per poder oferir aparells d’altes prestacions (velocitat, gestió del trànsit de l’edifici, monitoratge i telegestió dels equips, solucions integrades en l’arquitectura de l’edifici, etc.). Estos projectes exigeixen una intensa col·laboració amb els equips tècnics del client des de la seua fase inicial.

MANTENIMENT

Servei d’atenció permanent, 365 dies a l’any, 24 hores al dia. Assistència immediata amb un equip tècnic experimentat per a resoldre qualsevol urgència que puga sorgir en la instal·lació.

 365 dies / servei 24h

  • + de 9.000 unitats instal·lades
  • + de 50 vehícles
  • + de 120 professionals

REHABILITACIONS

Actuacions a finques antigues o locals que no disposen d’ascensor. Estudiem la possibilitat d’instal·lació en buits d’escala, façanes o patis. Integrem la solució en qualsevol entorn arquitectònic, incloent l’obra civil necessària, és a dir, projectes d’instal·lació claus en mà.

PROJECTES ESPECIALS

Són projectes especials aquelles instal·lacions singulars que, per les seues característiques de disseny, funcionalitat i arquitectura, són molt diferents de la resta. Exigeixen solucions especials que tinguen en compte els requeriments que imposa la singularitat arquitectònica de l’edifici, l’activitat a desenvolupar, les prestacions i els condicionaments tècnics o constructius.

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Instal·lació de remuntadors d’escales, plataformes elevadores, minicàrregues… amb l’assessorament tècnic necessari per a poder trobar la millor solució en prestacions, instal·lació i cost.

MODERNITZACIONS

Modernitzar significa actualitzar prestacions, disseny i seguretat. La modernització li permetrà estalviar diners i millorar el valor de la seua propietat. Els nostres tècnics analitzaran el seu cas per poder aconseguir la millor solució que s’adeqüe al seu edifici i a la normativa actual, des d’un canvi parcial de components fins a la substitució completa de l’ascensor.