eliminación de barreras arquitectónicas
instalacion de ascensores detalle
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
eliminación de barreras arquitectónicas

ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Molts edificis compten amb importants barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat de la gent gran, veïns amb algun impediment físic, etc. En Ascensores Carbonell som experts en l’eliminació de barreres arquitectòniques procurant que les persones discapacitades puguin prolongar la seva autonomia.

Per a això combinem les solucions més innovadores per oferir un servei integral que possibiliti l’accés d’aquestes persones a l’edifici, amb la instal·lació de plataformes pujaescales, així com la prolongació del recorregut de l’ascensor, facilitant amb això l’accessibilitat a nivell de planta.

Nosaltres ens encarreguem de gestionar tots els professionals implicats en el procés (obrers, electricistes, fusters, fontaners, etc.). per fer el procés més senzill. Estudiem a fons el cas i vam trobar la millor solució per a la seva comunitat de veïns, el seu habitatge unifamiliar, etc.

Entre altres solucions destaquem la implantació de plataformes elevadores a mida, cadires pujaescales, elevadors unifamiliars. etc.

Servei d’eliminació de barreres arquitectòniques

Prestem el nostre servei d’eliminació de barreres arquitectòniques a València a la nostra seu central. Tenim més de 80 anys d’experiència en el sector. Recordin que la normativa actual obliga a la realització de les obres necessàries quant ho sol·liciti un propietari i sempre que les obres, un cop descomptades les subvencions, no superin 12 quotes de despeses ordinàries. Consulteu-nos!

Complim estrictament amb les normes ISO 9001 de gestió de la Qualitat i amb la norma 18001 que regula la seguretat en el treball. També donem rigorós compliment a la Directiva Europea 2014/33 / UE d’ascensors i per suposat la legislació espanyola vigent.