En què ens
diferenciem?

Assistència immediata d’avaries

Un bon manteniment preventiu aconsegueix que no hi haja avaries, ara bé si aquesta es produeix. Els nostres més de cinquanta vehicles ens permeten aconseguir la immediatesa en la seua resolució.

Fàbrica pròpia

Fabriquem ascensors a mesura. En disposar peces de fabricació pròpia estem en condicions d’aconseguir que el temps sense servei de l’ascensor siga el mínim possible.

Fàbrica pròpia

Disposem de més de 2500 referències  de tota mena d’ascensors, muntacàrregues i elevadors. El nostre ampli estoc de recanvis permet que puguem afrontar amb èxit qualsevol incidència en el menor temps possible.

Assessorament comercial individualitzat

Sempre aconseguirem la millor de les solucions. Els nostres assessors comercials estudiaren amb detall cada cas i donaran un assessorament personalitzat.

Personalització del producte

En ser fabricadors d’ascensors a mesura amb producció pròpia estem enfocats a la personalització del producte. Si es pot fer ho fabriquem complint rigorosament amb la normativa vigent.

Més de 120 empleats que donen més de 24 hores

Nuestros empleados mantendrán sus instalaciones en las mejores condiciones. Garantizamos la seguridad y el buen funcionamiento de sus equipos elevadores. Servicio 24 horas durante los 365 días del año.

Seguiment mitjançant geolocalització

Además del seguimiento de cada ascensor a través de terminales con geolocalización , llevamos un control exhaustivo de cada solicitud, incidencia y reparación.

Ampli coneixement de la normativa

Sempre complim amb la normativa vigent en aparells elevadors per tant tot el nostre procés de fabricació i actuacions estan enfocats al compliment exhaustiu d’aquesta normativa.